Kontakta Yrkeshögskolan

Bryggeriteknik

Christian Åhman

Utbildningsledare

070-5200122

Miljö & förorenade områden

Christian Åhman

Utbildningsledare

070-5200122

Miljö & VA-teknik

Maria Danielsson Holmdahl

Utbildningsledare

0240-86546

(jobbar 20% vt-22, nås säkrast via mejl)

Anna Vestling

Vik Utbildningsledare

073 - 5020095