Kontakta Yrkeshögskolan

Bryggeriteknik

Christian Åhman

Utbildningsledare

070-5200122

Miljö & VA-teknik

Maria Danielsson Holmdahl

Utbildningsledare

0240-86546

(jobbar 25% ht-22, nås säkrast via mejl)