IT och konton

Vklass - en lärplattform

Alla studerande på vuxenutbildningen ska använda Vklass. För att få tillgång till vår lärplattform behöver du lösen och login uppgifter. Du kan logga in på vår lärplattform Vklass med ditt bank-id. www.vklass.se Länk till annan webbplats. Har du inte bank-id, saknar Workspace på ditt vklass-konto eller får problem med Vklass kontaktar du Aniza Silva på aniza.silva@vbu.ludvika.se

Workspace

I Vklass finns Workspace kopplat. Det innebär att du som studerande har tillgång till Googles verktyg för dina studier. Exempel på verktyg är:

  • Dokument - motsvarar word
  • Presentation - motsvarar Power point
  • Formulär - enkätverktyg
  • Har du inte något skrivprogram hemma på din dator så kan du alltså använda Googles verktyg dokument som är motsvarande word. Genom att logga in på ditt Vklass konto når du dessa verktyg genom att klicka på GSuite i vänstermenyn på Vklass första sida. Allt som görs i GSuite sparas i respektive användares Drive som är en molnbaserad hårddisk.

Kontot ska användas till studier och kommer att sluta gälla efter det att du avslutat dina studier hos oss. Vill du ha kvar dina skolarbeten så se till att ha sparat dem innan du avslutar dina studier.

Datorer

Du kan ta med din egen dator till skolan. Vi har ett gästnätverk som du kan använda.

Om du som studerar på grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning inte har en egen dator så kan du hyra en chromebook av skolan. Kostnad är 100 kronor per månad eller 250 kronor för en studieperiod (10 veckor). Du kontaktar vår rektor Kristina Beyerl - Karlsson för betalning och kan sedan kvittera ut datorn vid IT service i biblioteket.

Borttappad eller p.g.a. oaktsamhet trasig dator ersätts av eleven till en kostnad av 1000 kr. Datorn ska återlämnas i anslutning till studie periodens slut. Datorn kan hyras en studieperiod i taget.