Text

Hemmasittarprogram

Hemmasittarprogram (HSP) - hjälp för ungdomar att återvända till skolan

Hemmasittarprogram är ett behandlingsprogram som bygger på inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT har visat effekt och är evidensbaserad för problembilder som är vänligt förekommande hos skolfrånvarande barn och ungdomar, exempelvis ångest och depression.

Syftet med HSP är att kunna hjälpa elever med omfattande och långvarig skolfrånvaro tillbaka till en fungerade skolgång. Programmet är manualbaserat och beskriver hur insatsen ska utföras. Innehållet är praktiskt inriktat och lämpar sig för professioner som möter hemmasittare i sitt arbete.

För att bli aktuell för HSP-görs en anmälan till EHT (elevhälsoteam). Vi som arbetar med HSP är Niklas Hedin och Mats Blom.