Text

SFI - Svenska för invandrare

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och svenska samhället. Denna utbildning kan du kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Också du som är ukrainsk flykting kan nu söka Sfi och kan bli antagen från och med den 1 januari 2024 och framåt.

Du kan studera sfi på olika sätt och på olika tidpunkter så att utbildningen passar dig så bra som möjligt. Det finns tre studievägar inom sfi. Vilken studieväg du blir placerad på beror på din skolbakgrund från hemlandet.