Prövning

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Vem har rätt till prövning?

Personer med utländsk bakgrund har rätt till prövning. Det gäller både personer som tidigare har studerat SFI på VBU eller i annan stad eller som ej studerat svenska. En prövning är ett provtillfälle med Nationellt slutprov. Datumen till prövningen bestäms halvårsvis. Anmälan till proven måste göras senast tre veckor före provtillfället.

Provdatum för hösten 2023

  • B-prov: 27 oktober
  • C-prov: 27 oktober
  • D-prov: 22 september och 24 november

Provdatum för våren 2024

  • D-prov: 23 februari och 24 maj
  • B och C prov: 19 april

Observera! När du ska göra prov så måste du vara frisk. Hjälp oss att hålla avstånd och tvätta dina händer.

Den prövande får betala för prövningen. En prövning kostar 450 kronor per kurs som sätts in på bankgiro 5651-6552, Västerbergslagens utbildningsförbund, eller betalas på Swish nr: 123 313 86 90 ange prövning, namn och personnummer. Betalas SENAST en vecka innan prövning. Kvitto och legitimation ska medtagas till provtillfället. Har du avslutat en kurs och fått betyget F så får du pröva 1 gång gratis.

Läs mer om prövning på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Skicka blanketten till:
VBU - Vuxenutbildning
Box 830
771 28 Ludvika