Samhällsorientering

När du läser samhällsorientering får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj. Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Vem kan läsa samhällsorientering?

Samhällsorientering är för dig:

  • som är mellan 18 och 65 år som nyligen har fått uppehållstillstånd och deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen.
  • är anhöriginvandrare från ett land utanför EES/Schweiz och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.

Om kursen

Du studerar kursen på lätt svenska med hjälp av ditt modersmål eller på något annat språk som du kan. Kursen är minst 100 timmar lång.

Kursen är i 8 delar och ger dig kunskap om:

  • de mänskliga rättigheterna
  • grundläggande demokratiska värderingar
  • rättigheter och skyldigheter
  • hur det svenska samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv

Du får ett intyg när du är klar med utbildningen.

Kursen är just nu på fredagar på Högbergsskolan i Ludvika. Om du har ett modersmål vi inte ger på plats så ordnas kursen digitalt via annan aktör.

Hur anmäler du dig till samhällsorienteringen?

  • Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.
  • Om du har kontakt med socialtjänsten kan din handläggare på socialtjänsten anmäla dig till kursen.