Söka utbildning i annan kommun

Du som är intresserad av att söka en kommunal vuxenutbildning eller kurs i en annan kommun ska göra din ansökan till kommunen som har utbildningen och sedan lämna en kopia till oss på VBU. Detta eftersom det är din hemkommun som ska betala kostnaden (IKE) för utbildningen eller kursen, om du blir antagen. Följ stegen nedan.

  • Gör ansökan i den kommun som erbjuder utbildningen enligt deras rutiner.
  • Skriv ut och bifoga din ansökan och kopia på dina tidigare betyg och gärna ett personligt brev. Skicka det sedan till oss via brev Vuxenutbildningen, Box 830, 771 28 Ludvika eller mail syv.vux@vbu.ludvika.se
  • VBU behöver din ansökan senast två veckor innan sista ansökningsdatum.
  • Vi behöver skolans namn, adress och telefonnummer
  • Vuxenutbildning VBU meddelar både dig och kommunen du ansökt till om vi beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen.