Söka utbildning i annan kommun

Du som är intresserad av att söka en kommunal vuxenutbildning eller kurs i en annan kommun ska göra din ansökan till kommunen som har utbildningen och sedan lämna en kopia av din ansökan till oss på VBU. Du behöver vara behörig till utbildningen du söker. För att du ska bli med i antagningsprocessen i kommunen du söker till behöver din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE) alltså kostnaden för utbildningen om du blir antagen. Om du blir beviljad IKE av din hemkommun så konkurrerar du om platserna på utbildningen eller kursen på lika villkor aom alla andra behöriga sökande.

Följ stegen nedan:

  • Gör ansökan i den kommun som erbjuder utbildningen enligt deras rutiner.

  • Skriv ut och bifoga din ansökan och kopia på dina tidigare betyg och gärna ett personligt brev. Du behöver också meddela sista ansökningsdatumet för utbildningen du söker.
    Skicka detta till oss via brev: Vuxenutbildningen, Box 830, 771 28 Ludvika
    eller mail: syv.vux@vbu.ludvika.se

  • VBU behöver din ansökan senast två veckor innan sista ansökningsdatum.

  • Vi behöver skolans namn, adress och telefonnummer

  • Vuxenutbildning VBU meddelar både dig och kommunen du ansökt till om vi beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen.