Vård- och omsorgsprogrammet

En utbildning med människan i fokus, det får du genom Vård- och omsorgsprogrammets varierande upplägg av teori och praktik. Och jobb finns det gott om.

Dramatik, glädje och sorg. En utbildning inom Vård- och omsorg är lika varierande som livet självt. Här får du lära dig både praktik och teori och växer gradvis in i rollen som professionell inom vården. Stort fokus ligger på kontakten med människor, dialog, etik och förståelse för andras behov. Delar av utbildningen består av praktik på flera arbetsplatser. Efter studenten kan du jobba inom hälso- och sjukvården, psykiatrin, äldreomsorgen eller med personer som har funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktningar: Vård och omsorg Examen: Yrkesexamen Var: Smedenskolan i Smedjebacken Under utbildningen: Certifierad för vård- och omsorgscollege; du får utbildning i hjärt- och lungräddning och utbildning i förflyttningsteknik; minst 15 veckors APL; efter studenten är du anställningsbar; möjlighet att välja högskoleförberedande kurser Kontaktperson: Jagica Johansson, 0240-865 08 jagica.johansson@vbu.ludvika.se
Samarbete med Ludvika- och Smedjebackens kommun samt Region Dalarna

Inriktningar

Vård och omsorg

Under din utbildning får du fördjupade kunskaper kring äldres hälsa, människor med funktionsvariationer samt medicin och psykiatri. På programmet läggs stor vikt kring etiskt förhållningssätt, bemötande, rätten till självbestämmande samt hur man undviker smitta och smittspridning.

Exempel på arbetsplatser som kanske intresserar dig som väljer Vård- och omsorgsprogrammet är sjukhus, vårdcentral eller inom hemsjukvård, på ett särskilt boende eller gruppbostad, inom daglig verksamhet eller hemtjänst som undersköterska, elevassistent eller som personlig assistent.

Efter programmet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 900 - 600 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1a1 25 25
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Matematik 1a 50 50 100
Naturkunskap 1a1 25 25 50
Religionskunskap 1 25 25 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 50 50 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100
Programgemensamma ämnen: 1300 poäng Poäng
Anatomi och fysiologi 1 25 25 50
Anatomi och fysiologi 2 25 25 50
Omvårdnad 1 50 50 100
Omvårdnad 2 50 50 100
Social Omsorg 1 50 50 100
Social omsorg 2 50 50 100
Gerontologi och geriatrik 50 50 100
Psykologi 25 25 50
Hälsa och sjukvård 1 50 50 100
Hälsa och sjukvård 2 50 50 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 50 50 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 50 50 100
Psykiatri 1 50 50 100
Psykiatri 2 50 50 100
Samhällskunskap 1a2 50 50 100
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
Programfördjupning, val av kurser motsvarande 200p Poäng
Matematik 2a 50 50 100
Räddningsmedicin 50 50 100
Friskvård och hälsa 50 50 100
Socialpedagogik 50 50 100
I-val 200p kan väljas utifrån val av ev. högskolepaketet Poäng
Etik och människans livsvillkor 50 50 100
Vårdpedagogik och handledning 50 50 100
Med reservation för ändringar Totalt 2500 - 2700 poäng