Skylift och mobila arbetsplattformar

Utbildningens syfte är att göra användare av skylift och mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Detta för att minimera riskerna och undvika olycksfall vid arbete på arbetsplattformar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagare som i sitt arbete använder skylift eller mobila arbetsplattformar.

Utbildningsdatum

Utbildning för 2024 är planerade enligt nedan:

 • 15 - 16 januari
 • 5 - 6 februari
 • 4 - 5 mars
 • 25 - 26 mars
 • 22 - 23 april
 • 13 - 14 maj
 • 3 -4 juni

 

Detta kommer att köras tillsammans med fallskydds-teorin praktik dagen efter.

Möjlighet finns att göra teoridelen digitalt samt praktik på plats dagen efter.

Anmäl dig via formuläret för att boka plats.
OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Om ni är en grupp och datumen ovan inte passar så finns det möjlighet att arrangera utbildningen vid annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta lämplig tid.

Innehållet

 • Arbetsmiljölagen
 • Olika typer av arbetsplattformar
 • Konstruktion
 • Skötsel och daglig tillsyn
 • Arbetssätt med körövningar
 • Säkerhetsbestämmelser

Efter avslutad utbildning med godkända resultat utfärdas utbildningsbevis.

Upplägg

Kursen är upplagd på 8 timmar som omfattar teori och praktiska övningar.

Lärare

Mikael Hellsing, VBU

Lokal (Obs ny lokal för praktik)

Utbildningen sker på Hitachi Energy Östratornet mitt emot Hitachigymnasiet i Ludvika.

Praktiken körs i våra nya lokaler på Aspvägen 10 se karta Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris

2 700:-//deltagare exkl. moms. Förmiddagsfika och lunch ingår i priset.

Övrigt

Utbildningsmaterial ingår. Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Efter avslutad godkänd utbildning erhåller deltagare ett utbildningsbevis på svenska och engelska, som gäller 2 år (Hitatchi Energy) övriga 5 år.

Skyddsskor samt oömma varma kläder behövs till de praktiska momenten.

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§
“Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.