Text

Grund & gymnasie­kurser för vuxna

Grundkurser är för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Gymnasiala kurser kan ge dig behörighet att söka vidare till universitets- och högskolestudier. Du kan också välja gymnasiala kurser för att höja din kompetens.