Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet passar dig som vill studera vidare inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Du som väljer Ekonomiprogrammet får en bra grund för högre studier samtidigt som du kan välja att börja arbeta som gymnasieekonom direkt efter gymnasiet.

På Ekonomiprogrammet läser du företagsekonomi med bland annat bokföring. Du läser även juridik där du lär dig att bedöma olika juridiska problem. I årskurs 3 får du driva ett UF-företag under läsåret där du lär dig om entreprenörskap genom att starta, driva och avveckla ditt företag.

Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi / Juridik Examen: Högskoleförberedande program Var: Högbergsskolan i Ludvika Om utbildningen: Möjlighet till diplomering som gymnasieekonom Under utbildningen: Ekonomiprogrammet har kontakter med många olika slags företag och organisationer inom Ludvika och Smedjebackens kommuner. Kontaktperson: Martin Hannus, 0240-667781 martin.hannus@vbu.ludvika.se
Vill du starta och driva UF-företag?
Två tjejer sitter och tittar i boken Sveriges lagar.

Inriktningar

Ekonomi

Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare, projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Juridik

Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du får också kunskap om våra grundlagar och EU-rätten. En annan viktig del är affärsjuridik där du fördjupar dig i hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel. frivårdsinspektör, jurist, advokat, polis, åklagare, ombudsman, lärare eller socionom.

Efter programmet

Programmet för dig som efter högskolestudier vill arbeta med kreativa och analytiska arbetsuppgifter i olika slags företag eller inom juridik, lag och rätt. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier.

Du får en bra grund för högre studier samtidigt som du kan välja att börja arbeta som gymnasieekonom direkt efter gymnasiet. VBU examinerar diplomerade gymnasieekonomer, vilket både är en kvalitetssäkring av vår verksamhet och ett mervärde vid anställning.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 1250 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1b 50 50 100
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Matematik 1b 50 50 100
Matematik 2b 50 50 100
Naturkunskap 1b 50 50 100
Religionskunskap 1 50 100
Samhällskunskap 1b 50 50 100
Samhällskunskap 2 50 50 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 50 50 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100
Programgemensamma ämnen: 350 poäng Poäng
Företagsekonomi 1 50 50 100
Privatjuridik 50 50 100
Moderna språk 50 50 100
Psykologi 1 50 50
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Inriktning: Ekonomi

Inriktningskurser - Ekonomi: 300 poäng Poäng
Entreprenörskap och företagande 50 50 100
Företagsekonomi 2 50 50 100
Matematik 3b 50 50 100
Fördjupningskurser - Ekonomi: 300 poäng Poäng
Affärsjuridik 50 50 100
Marknadsföring 50 50 100
Internationell ekonomi 50 50 100

Inriktning: Juridik

Inriktningskurser - Juridik: 300 poäng Poäng
Filosofi 1 50 50
Affärsjuridik 50 50 100
Rätten och samhället 50 50 100
Psykologi 2a 50 50

Fördjupningskurser – Juridik: 300 poäng Poäng
Företagsekonomi 2 50 50 100
Marknadsföring 50 50 100
Entreprenörskap och företagande 50 50 100
Med reservation för ändringar Totalt 2500 poäng