Kontakter ledningen

Mikael Fältsjö

Förbundschef

0240-865 77

Susanne Axelsson

Verksamhetschef för elevhälsan

0240-865 18

Karin Pihlström

Verksamhetschef för vuxenutbildningen

0240-868 76

Niklas Sjödin

Verksamhetschef för gymnasiet

0240-66 77 14

Ledningen Högbergsskolan 1 (Hö1)

Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Anja Eriksson

Rektor Högbergsskolan 1

0240-865 85

Anna-Maria Blomqvist

Biträdande rektor Högbergsskolan 1

072 500 2251

Ledningen Högbergsskolan 2 (Hö2)

El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet,
Gymnasieingenjör (T4)

Åsa Ramström

Rektor Högbergsskolan 2

072-733 20 47

Anni Staack

Biträdande rektor Högbergsskolan 2

0240-56 59 88

Ledningen Malmenskolan

Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet

Mikael Johansson

Rektor Malmen

0240-66 77 92

Ledningen Smedenskolan och Introduktionsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogammet, Introduktionsprogrammet (IM)

Mariella Andersson

Rektor Smeden och Introduktionsprogrammet

0240-867 92

Gymnasiesärskolan

Lena Risberg

Rektor gymnasiesärskolan

0240-863 59

Ledningen Vuxenutbildningen

Kristina Beyerl-Karlsson

Rektor vuxenutbildningen (Gygrund, yrkesutbildningar, YH, Uppdrag)

0240-56 59 87

Jessica Mattsson

Rektor vuxenutbildningen (SFI, lärvux, studiehandledning)

0240-867 24

Ledningen Kulturskolan

John Andersson

Kulturskolechef

0240-864 33