Kontakter ledningen

Mikael Fältsjö

Förbundschef

0240-865 77

Susanne Axelsson

Verksamhetschef för elevhälsan och tf. verksamhetschef för gymnasiet

0240-865 18

Karin Pihlström

Verksamhetschef för vuxenutbildningen

0240-868 76

Ledningen Högbergsskolan 1 (Hö1)

Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet

Anja Eriksson

Rektor Högbergsskolan 1

0240-865 85

Anna-Maria Blomqvist

Biträdande rektor Högbergsskolan 1

072 500 2251

Ledningen Högbergsskolan 2 (Hö2)

El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet

Mariella Andersson

Tf. Rektor Högbergsskolan 2

0240-867 92

Anni Staack

Biträdande rektor Högbergsskolan 2

0240-56 59 88

Ledningen Malmenskolan

Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet

Daniel Grenehag

Tf rektor Malmen

0240-66 77 89

Ledningen Smedenskolan och Introduktionsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogammet, Introduktionsprogrammet (IM)

Mariella Andersson

Rektor Smeden och Introduktionsprogrammet

0240-867 92

Fredrik Hammarbäck

Biträdande rektor Smeden

0240-66 77 19

Rosana Månsson

Biträdande rektor Introduktionsprogrammet

0240-865 26

Anpassad gymnasieskolan

Daniel Grenehag

Rektor anpassad gymnasieskola

0240-66 77 89

Ledningen Vuxenutbildningen

Kristina Beyerl-Karlsson

Rektor vuxenutbildningen (Gygrund, yrkesutbildningar, YH, Uppdrag)

0240-56 59 87

Jessica Mattsson

Rektor vuxenutbildningen (SFI, lärvux, studiehandledning)

0240-867 24

Ledningen Kulturskolan

John Andersson

Kulturskolechef

0240-864 33