Introduktionsprogrammet

Inte behörig att söka? Om du inte är behörig att söka till ett nationellt program erbjuds du att delta i något av de tre introduktionsprogram som finns, anpassat efter dina behov.

Målet med introduktionsprogrammet är att du ska kunna börja på ett nationellt program eller att du ska bli rustad för att söka ett arbete. Din introduktion kan också ha som mål att du ska kunna söka någon annan utbildning. Varje elev är med och utformar sin egen individuella studieplan som ligger till grund för utbildningen och normalt läser man på heltid. Vissa introduktionsprogram kan du söka medan andra erbjuds till den som har behovet.

Programinriktat individuellt val

Om du inte har alla de godkända betyg som krävs för att söka ett nationellt program men har godkänt i svenska eller svenska som andraspråk samt ytterligare fem ämnen (inklusive engelska eller matematik) kan du anmäla intresse till programinriktat individuellt val. Om platser finns kvar på det nationella programmet kan du få en chans att kombinera dina grundskolestudier med gymnasiestudier. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Individuellt alternativ

Du som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram kan erbjudas ett individuellt alternativ med målet att du sedan ska kunna gå vidare till ett nationellt program, annan utbildning eller att du ska kunna söka ett arbete. Du diskuterar med studie- och yrkesvägledare och kommer överens om hur utbildningen ska utformas.

Språkintroduktion

Nyanlända ungdomar erbjuds språkintroduktion för att de ska kunna gå vidare till grundskolestudier och vidare mot gymnasiestudier eller annan typ av utbildning eller arbete.

Var?

Högbergsskolan i Ludvika

Kontaktperson

Malin Frost, 0240-66 77 78
malin.frost@vbu.ludvika.se