Att läsa språk på VBU

Varför läsa språk?

  • Nya språk öppnar dörrar till nya världar.
  • Du blir bättre på att samarbeta och kommunicera med människor från andra kulturer samtidigt som du förstår dig själv och din egen kultur bättre.
  • Språkkunskap ger också en fördel när du söker jobb och ger dig meritpoäng inför högre studier.
  • Det blir lättare att resa, jobba eller studera utomlands det är bra för din hjärna att träna språk.
  • Du har fötterna i flera kulturer i vår allt mer globaliserade värld.

Språken går att läsa från steg 1 till och med steg 5. De högre stegen ges beroende på elevunderlag och språk. Varje steg är en 100 poängskurs. Har du ett avgångsbetyg från åk 9 börjar du på steg 3. Väljer du ett nytt språk börjar du på steg 1.

På följande program är moderna språk obligatoriskt:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet, 200 p
  • Ekonomiprogrammet, 100 p
  • Naturvetenskapsprogrammet, 100 p

Du kan också läsa moderna språk som i-val på andra program exempelvis:

  • Estetiska programmet
  • Teknikprogrammet

Naturligtvis finns möjligheten att läsa andra språk som modersmål om du uppfyller kraven. Du kan också i vissa fall göra en prövning av ditt modersmål för att få betyg i moderna språk.

Valbara språk på VBU: Franska, Japanska, Spanska och Tyska