Ansökan och utbildningsstarter

Till våra yrkesutbildningar (ej aktivitetsledarutbildningen och fastighetsskötarutbildningen) så har vi behörighetskravet att du ska ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, eller motsvarande kunskaper.

Ansökningsperioder

Vård- och omsorgsutbildning med yrkesutgång Undersköterska.
Ansökan stängd. Nästa start planerad med start Augusti 2024. Ansökan öppnar preliminärt i början av maj 2024.

Restaurangutbildning. Ansökan stängd. Ny start ännu inte planerad.

CNC och Svetsutbildning. Ansökan stängd. Ny start ännu inte planerad.

Lärlingsutbildning Aktivitetsledare. Ansökan stängd.
Ny start planerad till augusti 2024. Mer information publiceras våren 2024.

Lärlingsutbildning Barnskötare. Ansökan stängd.
Ny start planerad till augusti 2024. Mer information publiceras våren 2024.

Byggutbildning. Ansökan stängd.
Ny start planerad till augusti 2024. Mer information publiceras våren 2024.

Vårdbiträde del 1 i kombination med SFI/SAS. Ansökan stängd.
Ny start ännu inte planerad.

Kostbiträde i kombination med SFI. Ansökan är stängd.
Ny start ännu inte planerad.

Ansökan

Du söker till våra utbildningar nedan eller till höger på sidan i den röda rutan. För att göra ansökan behöver du:

  • Bank-Id eller mobilt Bank-Id
  • E-postadress

Bifoga betyg, intyg, utlåtande från UHR och resultat från nivåtest i din ansökan (om vi inte redan har dessa dokument/uppgifter sedan tidigare). Utan denna dokumentation kan du inte bli antagen till utbildning.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.

Blir du antagen till en yrkesutbildning men inte kommer till utbildningens start och inte heller kontaktat administratör så görs ett avbrott.

Följ din ansökan

Du kan följa din ansökan via ditt användarkonto. Dessa statustexter finns för kurserna:

När vi behandlar ansökningar genomgår de en process. Vi sätter under denna process ett antal statusar beroende på vad du sökt och vad du uppgett i din ansökan. Statusarna vi anger är:

SÖKT- din ansökan får automatiskt denna status när du skickat in din ansökan.

UNDER BEHANDLING - en studie- och yrkesvägledare har börjat behandla din ansökan.

OFULLSTÄNDIG - ansökan är granskad och uppgifter saknas, t.ex. betyg. Om ingen komplettering görs kan du inte antas till kursen/utbildningen.

NIVÅTEST - när du söker en kurs/utbildning som kräver att vi gör ett nivåtest i t ex svenska, matematik eller engelska.

ADMINISTRERAS Gy/grund - din ansökan är behandlad och administratör ska administrera den.

ADMINISTRERAS Yrkes - din ansökan är behandlad och administratör ska administrera den.

ANTAGEN - du har blivit antagen och ett antagningsbesked kommer att skickas till dig.

EJ ANTAGEN - du har inte blivit antagen och ett besked med motivering skickas till dig.

OBEHÖRIG - Ej behörig till kurs/utbildning.

RESERV - Du står på reservlistan för sökt kurs/utbildning.