Fallskyddsutbildning

Den som utför arbete på hög höjd måste kunna förebygga fallrisker. Finns det inga skyddsräcken eller annan fallskyddsutrustning ska personlig fallskyddsutrustning (PFU) användas. Hur den ska vara utformad regleras av lagar, föreskrifter och standarder såsom AFS föreskrifter och EU-direktivet, BS8454 Arbete på höjd och räddning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med fallskydd och som, direkt eller indirekt, ansvarar för, planerar, monterar eller hanterar fallskydd. Denna utbildning finns i 3 olika paket. Dessa paket kan du läsa mer om här.

Utbildningsdatum

Utbildning för 2024 är planerade enligt nedan:

 • 15 - 16 januari
 • 5 - 6 februari
 • 4 - 5 mars
 • 25 - 26 mars
 • 22 - 23 april
 • 13 - 14 maj
 • 3 -4 juni
 • 13 augusti
 • 15 augusti
 • 3 september
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 24 oktober
 • 12 november
 • 15 november
 • 3 december
 • 5 december

Dessa utbildningar kommer att genomföras i våra nya lokaler på Aspvägen 10, Ludvika. Möjlighet finns att göra teoridelen digitalt. I dessa fall genomför deltagaren de praktiska momenten under eftermiddagen vid något av ovanstående utbildningstillfälle.


Anmäl dig via formuläret för att boka plats.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Om ni är en grupp och datumen ovan inte passar så finns det möjlighet att arrangera utbildningen vid ett annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller via mail:uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta ett lämpligt tillfälle.

Innehåll

 • Fallskydd
 • Grundläggande PFU och produktkategorier
 • Räddningsplan och evakuering
 • Skötsel, förvaring och underhåll
 • Produktkategorier
 • Planering och riskbedömning
 • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
 • Skyldigheter arbetsgivare/arbetstagare
 • Praktiska övningar och teoriprov

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 "Användning av lyftanordningar och arbetsredskap" som fastställer arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på användning av utrustning och EU-direktivet, BS 8454:2006 Arbete på höjd och räddning.
Utbildningen är upplagd på 6 - 8 timmar, beroende på deltagarantal, med teori och praktiska moment. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare

Mikael Hellsing, VBU

Lokal

Utbildningen genomförs i våra nya lokaler på Aspvägen 10 se karta Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris

3050:-/deltagare exkl. moms. Förmiddagsfika och lunch ingår i priset.

Övrigt

Utbildningsmaterial ingår. Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Efter avslutad godkänd utbildning erhåller deltagare ett utbildningsbevis på svenska och engelska, som gäller 3 år.

Skyddsskor samt oömma kläder behövs till de praktiska momenten.