Politisk organisation

VBU som är ett kommunalförbund mellan Ludvika och Smedjebacken har en politisk styrelse, benämnd förbundsdirektion.

Direktionen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi.

Ledamöter och ersättare väljs av medlemmarnas fullmäktige för en period om fyra år. Kontaktuppgifter till direktionens ledamöter och ersättare finns under relaterade dokument nedan.

Gå till den Digitala anslagstavlan för att se de handlingar och kungörelse som vi är skylda att anslå och för att komma till direktionens protokoll.

Relaterade dokument

Yvonne Persson är direktionens ordförande.