Våra kurser

Grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen

Kurser i egen regi

På den grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen har vi ambitionen att kunna erbjuda många av kurserna i egen regi med egen personal. Vi har olika studieupplägg, både distans och flexibelt och kan till vis del även anpassa studierna efter elevens förutsättningar. Var vänlig kontakta Studie- och yrkesvägledare för mer information.

Sista ansökningsdagar läsåret 2022/2023

  • Studieperiod 2 (17 oktober - 23 december) är den 5 oktober 2022.
  • Studieperiod 3 (9 januari - 17 mars) är den 1 december 2022
  • studieperiod 4 (20 mars - 26 maj) är den 8 mars 2023.

Om du lämnar in en sen ansökan så behandlas den i mån av tid.

Kurser på distans

Ibland behöver vi köpa kurser av ett distansföretag. Det kan bero på att vi inte har personal med ämnesbehörighet eller att vi tillfälligt får långa köer i vissa kurser. Just nu har vi avtal med Arena utbildning. Om du önskar läsa en kurs som inte erbjuds på VBU, var vänlig kontakta Studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Sista ansökningsdag är 3 veckor innan du vill påbörja dina studier.

Heltidsstudier är 20 poäng/vecka

  • Heltid 5 veckor = 100 poäng
  • Heltid 10 veckor = 200 poäng
  • Heltid 20 veckor = 400 poäng