Danskurser

I Kulturskolans dansundervisning kan man lära sig flera olika dansstilar och genom teknikträning, kreativitet och dansglädje utveckla sin känsla för musik och rytm. Läsåret avslutas med en stor dansföreställning där de flesta grupper medverkar och visar vad de arbetat med under terminens gång.

Dans-och musiklek, 4-5 år

På ett lekfullt sätt med mycket utrymme för fantasi får de allra yngsta eleverna, gärna tillsammans med föräldrar, utforska ämnena musik och dans som ligger nära varandra. Vi utvecklar språket, musikaliteten, fin-och grovmotoriken och kroppens förmåga till rörelse genom en mängd olika dans-och rytmikövningar, sånger och ramsor.

Barndans, 6-7 år

De yngsta danseleverna får upptäcka dansen och kroppens förmåga på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Detta sker genom en mängd olika rörelseövningar, både styrda och improvisationsbaserade. Eleverna tränar kroppsuppfattningen, grovmotoriken, kreativiteten och musikaliteten och börja lära känna dansen som ämne. Vi tränar också in en koreografi som visas upp inför publik under vårterminen.

Dans, från 8 år

Vi har många olika dansgrupper för dig som är 8 år och äldre. Vilken grupp du hamnar i styrs av din ålder, utvecklingsnivå och var det finns lediga platser. Du som går på dans får prova på många olika genrer och stilar såsom jazz-och showdans, modern och nutida dans, streetdance och mycket annat. Vad ni fokuserar på varje lektion eller termin kan variera och bestäms av respektive lärare. Du får lära känna dansen som ämne, träningsform och konstart genom en mängd olika övningar som bland annat tränar och utvecklar din dansteknik, styrka, smidighet och musikalitet. Detta sker genom massor av dansglädje och till mycket varierande låtar och musikgenrer. Vi övar också in en eller ett par korografier som sedan visas upp inför publik under vårterminen.

Att dansa och röra sig till musik känns naturligt för många! Dans och musik är så nära knutna till varandra, och när man hör viss sorts musik kan det vara svårt att sitta still.