Musiklek och sång

Dans/Musiklek 4-5 år

Här leker vi och har roligt tillsammans med musik, sång och rörelse. Det utvecklar språket, fin- och grovmotoriken, jaguppfattningen och självklart den musikaliska färdigheten. I varje grupp deltar ca. 15 barn som leds av två pedagoger. Vi träffas tolv gånger per termin. Se vår informationsfilm om dans och musiklek Länk till annan webbplats..

Körsång från 7 år

Körsång är ett härligt och kreativt sätt att umgås och skapa tillsammans med andra, samtidigt som man får utveckla den individuella rösten. På Kulturskolan finns det flera körer som är indelade efter ålder. I samtliga körer arbetar vi med grundläggande sångteknik, stämsång och musikaliskt uttryck inom olika genrer och stilar. Under läsåret ingår flera framträdanden på konserter. Se vår informationsfilm om körsång. Länk till annan webbplats.

Solosång från åk 7

Rösten är ett fantastiskt och uttrycksfullt instrument som alla har tillgång till och kan utveckla! På sånglektionerna får du bl.a. möjlighet att jobba med din andningsteknik, tonbildning, mikrofonteknik, inlevelse och ditt musikaliska uttryck. Du får även prova på olika genrer och stilar som t.ex. pop, visor, musikal, klassiskt och jazz. Undervisningen utgår från ditt eget intresse i kombination med personlig coachning från läraren. Som sångelev ges du även möjlighet att framträda som solist på konserter. Vill du veta mer? Se vår infofilm om solosång. Länk till annan webbplats.