IB Diploma Programme - VBU International High School

International Baccalaureate (IB) är en internationellt erkänd utbildning som erbjuds på drygt 5 000 skolor i 159 olika länder. IB Diploma Programme är en högskoleförberedande utbildning med mycket gott rykte där du läser alla ämnen på engelska.

VBU har blivit godkänd av IB-organisationen och är nu en IB World School!

VBU International High School är en certifierad Internationell Baccalaureate (IB) World School som erbjuder Diploma Programme, vilket är ett internationellt högskoleförberedande program som undervisas på engelska. Programmet leder till en internationellt erkänd gymnasieexamen med mycket gott renommé som ger inträde till de bästa universiteten runt om i världen och i Sverige. Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate (IB), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationscenter i Cardiff, UK.

I Diploma Programme kan du välja ditt eget kurspaket, beroende på dina intressen och framtida ambitioner. Efter avslutade studier får du tillgång till de bästa universiteten runt om i världen, såsom Harvard, Oxford, Cambridge, Yale, Sorbonne, Handelshögskolan i Stockholm och läkarlinjen i Sverige. Dessutom ger vår utbildning dig möjlighet att söka till andra högskoleutbildningar på svenska, eftersom du kan välja en kurs som motsvarar Svenska 3 (Swedish A).

Prep Year: årskurs 1

På VBU International High School erbjuder vi två inriktningar under årskurs 1, som också kallas för “Prep Year”: Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Under Prep Year läser eleverna kurser som följer den svenska läroplanen, fast med engelska som undervisningsspråk.

Natural Sciences
Swedish 1/SVA 1
English 5
Biology 1
Biology 2
Mathematics 1c
Mathematics 2c
Physical Education 1

Social Sciences
Swedish 1/SVA 1
English 5
Modern Languages: German, Spanish or French
History 1b
Mathematics 1b
Civics 1b
Physical Education 1

Naturvetenskap

Kurspaketet för inriktningen naturvetenskap består av följande kurser: svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5, biologi 1, biologi 2, matematik 1c, matematik 2c och idrott och hälsa 1. Kurserna undervisas på engelska och följer den svenska läroplanen för gymnasieutbildning.

Inriktningen naturvetenskap passar dig som är intresserad av att bli läkare, tandläkare, apotekare, tandtekniker, bland många andra yrken.

Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap erbjuder följande kurser: svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5, ett modernt språk (spanska, franska eller tyska), historia 1b, matematik 1b, samhällskunskap 1b och idrott och hälsa 1. Undervisningsspråket är engelska och kurserna följer den svenska läroplanen för gymnasiet.

Inriktningen samhällsvetenskap passar dig som är intresserad av att bli civilingenjör, jurist, psykolog, företagsadministratör, bland andra yrken.

IB Diploma Programme: årskurser 2 och 3

IB Diploma Programme: årskurser 2 och 3
Under årskurs två och tre väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan: tre kurser studeras på Higher Level (HL: 240 undervisningstimmar) och tre kurser studeras på Standard Level (SL: 150 undervisningstimmar). Eleverna väljer en kurs från ämnesgrupp 1 till 5. Den sjätte kursen kan väljas från grupp 6, eller så kan eleven välja en annan kurs från grupperna 1 till 4.

Under det sista året av Diploma Programme skriver eleverna slutprov i samtliga sex kurser.

Group 1: Studies in language and litterature
English A: language and literature (HL, SL)
Swedish A: language and literature (HL, SL)

Group 2: Language acquisition
English B (HL, SL)
Swedish B (HL, SL)
German B (SL, HL)
French B (SL, HL)
Spanish B (SL, HL)
Swedish ab initio (SL)

Group 3: Individuals and societies
History (HL, SL)
Philosophy (SL)

Group 4: Scienses
Biology (SL)
Chemistry (SL)
Physics (SL)

Group 5: Mathematics
Mathematics: analysis and approaches (HL, SL)
Mathematics: applications and interpretation (HL, SL)

Group 6: The arts
Film (HL, SL)
Or a subject from groups 1 -4

DP Core

Det finns också tre obligatoriska komponenter av utbildningen (kunskapsteori - TOK; gymnasiearbete - EE; och kreativitet, aktivitet, service - CAS).

För mer information kan du vända dig till programrektor Marina Nogueira di Cicco via mejl på marina.nogueiradicicco@vbu.ludvika.se.

International Baccalaureate

Inriktningar: Samhällsvetenskap / Naturvetenskap Examen: Högskoleförberedande program - Internationell examen som är respekterad över hela världen Var: Högbergsskolan i Ludvika Om utbildningen: Prep Year startar höstterminen 2024! Under utbildningen: Hela utbildningen genomförs på engelska Kontaktperson: Marina Nogueira di Cicco, 0240-867 31 marina.nogueiradicicco@vbu.ludvika.se
Alt texten här