Musikkurser

Börja att sjunga eller spela ett instrument hos oss! Du får utveckla dina musikaliska färdigheter genom lust och glädje.

Vår vokal- och instrumentalundervisning sker enskilt eller i grupp med repertoar från förr till nu. Tillsammans med pedagogen anpassas undervisningen efter ditt behov och önskemål. Undervisningen är i huvudsak förlagd under skoltid på din skola. Övrig undervisning sker på eftermiddags- eller kvällstid i våra egna lokaler i Ludvika och Smedjebacken. Tänk på att vissa musikämnen kan vara mer populära än andra. Det kan därför vara lättare att få en plats om du anmäler dig till flera ämnen