Söka utbildning i annan kommun

Önskar du studera en yrkesutbildning som inte finns i Vuxenutbildningen inom VBUs regi? Det finns möjlighet att söka i en annan kommun.

Du som är folkbokförd i Ludvika eller Smedjebacken och vill studera i annan kommun måste lämna ansökan via Vuxenutbildningen på VBU för beslut. Du ansöker till den andra kommunen, men lämnar kopia på ansökan till VBU.

För att vi ska behandla en ansökan om en utbildning i en annan kommun så ska du förutom ifylld ansökningsblankett komplettera med:

  • Personligt brev
  • Betygskopior
  • Utbildningens kostnad per poäng (Utbildningskostnad per poäng kan du ta reda på genom att ringa skolan som har kursen/utbildningen)
  • Skolans namn, adress och telefonnummer

Du behöver få två JA-beslut för att få börja utbildningen.

  • VBU åtar sig att betala för utbildningen genom Interkommunal ersättning (IKE)
  • Den andra kommunen beviljar och du har plats på utbildningen.

Ansök i god tid så att vi hinner behandla din ansökan innan utbildningsstart. Vuxenutbildningen har begränsad ekonomi och det är ingen rättighet att få läsa en yrkesutbildning i en annan kommun. VBU beviljar endast yrkesutbildningar som följer Skolverkets kursplaner, och om ekonomiska medel finns.

Vi samarbetar med olika yrkesutbildningar i andra kommuner. En sådan är yrkesförarutbildningen i Falun/Borlänge. Om du vill se vilka yrkesutbildningar som finns inom vuxenutbildningen i Dalarnas övriga kommuner, se Dalawux.se. Då uppdateringen av denna sida inte sker regelbundet är det säkrast att gå in på länkarna till respektive kommuns hemsida för aktuellt kursutbud.