Truck A och B

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter att hantera truckar i kategori A och B samt följer kraven i AFS och TLP 10.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete ska hantera truck av typ A, t. ex. ledstaplare, låglyftande plocktruckar och åktruckar samt truck av typ B1, motviktstruck upp till 90 ton.
Övriga kategorier truck B2 - B6 (höglyftande åkstaplare, skjutstativstruck, smalgångstruck och fyrvägstruck), gäller praktik och uppkörning på respektive arbetsplats
Personen ska vara minst 18 år.

Utbildningsdatum

Utbildning för 2024 är planerade enligt nedan:

 • 8 - 10 januari
 • 29 - 31 januari (Fullt)
 • 19 - 21 februari
 • 18 - 20 mars
 • 15 - 17 april (Fullt)
 • 6 - 8 maj
 • 27 - 29 maj
 • 17 - 19 juni
 • 26 - 28 augusti
 • 28 - 30 augusti
 • 14 - 16 oktober
 • 16 -18 oktober
 • 4 - 6 november
 • 6 - 8 november
 • 25 - 27 november
 • 27 - 29 november
 • 16 - 18 december
 • 18 - 20 december

OBS! Beroende på kursdeltagarens kompetens, kan kursen omfatta 1 - 2 dagar extra, för godkännande enligt TLP10. Vid max deltagare, 6 - 8 stycken.

Kurser som är fullbokade kontakta oss för andra datum

Anmäl via formuläret för att boka plats.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Innehåll

Moment i utbildningen:

 • Lagstiftning och regelverket TLP 10
 • Trucktyper, konstruktion och tillsatsaggregat
 • Truckens stabilitet
 • Materialhantering och emballage
 • Godshantering
 • Daglig tillsyn
 • Trafik och säkerhet
 • Farligt gods
 • Upplägg
 • Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Utbildningen är upplagt på 16 timmars teori med skriftligt prov och 8 - 24 timmars praktik med uppkörning.
Den angivna tidsåtgången för teoridelen är en minimitid, praktiktiden är rekommenderad tid som beror på deltagarens förkunskaper.
För de praktiska övningarna och uppkörningen används truck A2 men ger behörighet för truck A1 - A4.
För motviktstruck används truck B1 upp till 90 ton om inget annat överenskommits.
För behörighet i annat truckslag inom kategorin B2 - B6 anges detta vid beställningen så den trucktypen kan används vid praktik och uppkörning på respektive arbetsplats, med ett tillägg på 2 200:-/ exkl moms / behörighet.
Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare

Mikael Hellsing, VBU

Lokal

Teoriutbildningen sker på Hitachi Energy Östra tornet, Ludvika.

Praktiken genomförs i våra nya lokaler på Aspvägen 10, Ludvika. Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris

5 800:-/deltagare exkl. moms. Förmiddagsfika och lunch ingår i priset.

Övrigt

Utbildningsmaterial ingår. Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Efter avslutad godkänd utbildning erhåller deltagare ett utbildningsbevis på svenska och engelska, som gäller 3 år (Hitatchi Energy) övriga 5 år.

Skyddsskor samt oömma kläder behövs till de praktiska momenten.

———————————————————————————————————————

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr