Visselblåsarsystem

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden och begreppet har kommit att användas både för larm till media och när man internt uppmärksammar problem.

Inom VBU är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med ansvarig chef direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp alternativt av en extern och oberoende advokat. Beslut om vidare hantering utifrån utredningens utfall tas av den särskilt utsedda förtroendegruppen, dock är det respektive verksamhet som ska vidta nödvändiga åtgärder utifrån beslutet.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Ludvika kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsaren.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

QR-kod visselblåsning

Rapporteringssidan nås via Lanterno. Länk till annan webbplats.

Gå gärna igenom utbildningsmeterialet via E-learning hos Latnerno Länk till annan webbplats., vilket inte tar mer än 4-5 min.

Alternativ rapportering via "externa kanaler" och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

Frågor och kontakt

Kontakta vid behov HR-ansvarig Kerstin Enberg för frågor om kommunens visselblåsarkanal. Vill du göra en anmälan (vissling) ska du alltid använda dig av den upphandlade part Lantero. Länk till annan webbplats.