Fakta om utbildningen

Rent och friskt vatten är en överlevnadsfråga! En miljöutbildning som ger kompetens för att kunna arbeta som t.ex. driftstekniker på VA-verk, samtidigt som man får kunskap för att arbeta med förebyggande uppströmsarbete.

Modifierad distans

  • Heltidsstudier, 40 timmar/vecka
  • 2-4 intensivveckor i Smedjebacken/termin
  • 4 terminer, 415 Yh-poäng

Utbildningen studeras via modifierad distans, vilket innebär att du som student till stor del studerar hemifrån, men kommer till VBU:s lokaler i Smedjebacken under intensivveckorna. Den som inte är bosatt i närheten av Smedjebacken får räkna med 6-12 övernattningar per termin i samband med intensivveckorna.

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen

I utbildningen ingår de moment som branschen efterfrågar. En mycket viktig del i utbildningen är LIA (lärande i arbete) vilket genomförs i form av praktik på relevanta arbetsplatser, vilket borgar för en praktisk och tillämpad utbildning. Du får en kompetensprofil som väl överensstämmer med kraven du kommer att möta i arbetslivet. I samband med LIA finns goda möjligheter att skapa kontakter som är viktiga när branschföretag rekryterar nya medarbetare.

Finns det jobb efter utbildningen?

Yrkeshögskoleutbildningen Miljö och VA-teknik är en gedigen branschutbildning där deltagarna har mycket stora utsikter att bli attraktiva på arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning. VA- branschen står inför en generationsväxling och detta medför ett stort rekryteringsbehov av medarbetare med rätt kompetens. Intresset för utbildningen är stort från branschen och representanter har varit delaktiga i utvecklingen av utbildningen. Dessutom finns branschen representerad i den ledningsgrupp som står bakom utbildningens upplägg, mål och innehåll.

Behörighet

För att söka utbildningen krävs grundläggande behörighet, vad det innebär kan du läsa här Länk till annan webbplats.. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Urval - alla behöriga sökande får göra ett särskilt prov (motsvarande kunskaperna för grundläggande behörighet), på plats vid VBU eller hos sitt lokala Lärcentrum. Resultatet av detta ger en urvalspoäng som antagningen sker efter. Detta för att spegla så aktuella kunskaper som möjligt för att ge ett rättvist underlag inför antagning.

Uppströmsarbete är den enda långsiktiga och hållbara lösningen för att stoppa miljögifter vid källan.