Truck A och B repetition

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter i att hantera truckar i kategori A och följer kraven i AFS och TLP 10.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som i sitt arbete hanterar truck av typ A, t. ex. ledstaplare, låglyftande plocktruckar och åktruckar och behöver uppdatera sitt truckkort. Denna utbildning riktar även sig till personer som i sitt arbete hanterar truckar av typ B, t. ex. motviktstruck upp till 90 ton, höglyftande åkstaplare, skjutstativstruck, smalgångstruck och fyrvägstruck.De som har behörighet till truck A och genomgår denna utbildning kan senare göra praktik och uppkörning för truck B1 eftersom man då redan har de teoretiska kunskaperna klara.

OBS! Vi behöver se, ditt gamla utbildningsbevis/kort eller få en försäkran från din nuvarande eller tidigare arbetsgivare, att du har haft ett truckkort för att kunna utföra utbildningen som en repetitionsutbildning.

Utbildningsdatum

 • Utbildning för 2024 är planerade enligt nedan:
 • 8 januari
 • 29 januari (Fullt)
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 15 april (Fullt)
 • 6 maj
 • 27 maj
 • 17 juni


Anmäl dig via formuläret för att boka plats.
OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Om ni är en grupp och datumen ovan inte passar så finns det möjlighet att arrangera kursen vid annat tillfälle. Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta lämplig tid.

Innehåll

Moment i utbildningen:

 • Lagstiftning och regelverket
 • TLP 10Trucktyper, konstruktion och tillsatsaggregat
 • Truckens stabilitet
 • Materialhantering och emballage
 • Godshantering
 • Daglig tillsyn


Upplägg

Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter och är upplagt på 8 timmars teori. Utbildningen ger uppdaterade teoretiska kunskaper från branschen och man behåller den behörighetsgrupp som man hade på sitt gamla kort. För behörighet i annat truckslag inom kategorin B2 - B6 anges detta vid beställningen så den trucktypen kan används vid praktik och uppkörning på respektive arbetsplats, med ett tillägg på 2 300:-/ exkl moms / behörighet.
Deltagarantalet är max 12 deltagare/grupp vid teori.

Lärare

Mikael Hellsing, VBU

Kurslokal

Utbildningen sker på Hitachi Energy Östratornet mitt emot Hitachigymnasiet i Ludvika.

Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris

2 700:-/person exkl moms. Förmiddagsfika och lunch ingår i priset.

Övrigt

Utbildningsmaterial ingår. Kursen avslutas med en kursutvärdering och kunskapsprov. Efter avslutad godkänd utbildning erhåller deltagare ett utbildningsbevis på svenska och engelska, som gäller 3 år (Hitatchi Energy) övriga 5 år.
———————————————————————————————————————

Arbetsmiljölagen 3 kap 3§ “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet bedrivs och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”. Länk till avsnitt i arbetsmiljölagen.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.