Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

Högbergsskolan 1

Hanna Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

0240 - 867 84

Ansvarig för: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet (Försäljnings- och serviceprogrammet) samt Samhällsvetenskapsprogrammet.

Högbergsskolan 2

Erik Lindberg

Studie- och yrkesvägledare

0240 56 59 52

Ansvarig för: El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, samt Teknikprogrammet

Introduktionsprogrammet

Magnus Leth

Studie- och yrkesvägledare

0240 - 863 29

Ansvarig för: Introduktionsprogrammet.

Malmenskolan, Smedenskolan

Inez Knudsen

Studie- och yrkesvägledare

0240 - 865 87

Ansvarig för: Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Till studie- och yrkes­vägledningen kan du komma om du vill veta mer om din gymnasie­utbildning, efter­gymnasial utbildning och individuella studieplaner. Ni pratar omkring dina intressen, nuvarande situation och framtids­mål. Du får hjälp att synliggöra dina styrkor, alternativ och vad som krävs för att du ska komma vidare. Tillsammans gör du och vägledaren upp en studieplan och sätter upp realistiska mål.