Anpassad gymnasieskola

VBU erbjuder gymnasieutbildning för dig med särskilda behov.

Utbildningen ger kunskap utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och behov och kan hjälpa eleverna att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier. De elever från Ludvika och Smedjebacken som går ett nationellt program på den anpassade gymnasieskolan går vanligtvis i Borlänge. Programmen i den anpassade gymnasieskolan är alltid fyraåriga och ska totalt omfatta minst 3 600 timmar.

Inriktningar: Individuella programmet Var: Högbergsskolan i Ludvika Under utbildningen: Hos oss får du en lugnare miljö, tydlig pedagogik och mer stöd för att utvecklas optimalt. Du får träna på vardagsaktiviteter för att kunna bli så självständig som möjligt. Kontaktperson: Lena Risberg, 0240-863 59 lena.risberg@ludvika.se
Alla ungdomar har rätt att gå i gymnasieskolan.

Individuella programmet

Individuella programmet är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan gå ett nationellt program inom den anpassade gymnasieskolan. Utbildningen ger kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt liv som möjligt. Du får även kunskaper som gör att du ska kunna vara med och bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och kunna delta i samhällslivet. Följande ämnesområden får du läsa hos oss: estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation. Ämnesområdet idrott och hälsa innebär att du får prova på olika motionsformer. Inom ämnet hem- och konsumentkunskap tränar du exempelvis på att handla, laga mat och städa. Estetiskt skapande innefattar musik, bild, drama, dans och hantverk. Inom kommunikationsområdet används till exempel pekkartor, ögonpekning, bilder och tecken som stöd. Praktik på tänkbara framtida arbetsplatser är en del av utbildningen.