Text

Kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att följa upp alla ungdomar mellan 16 och 19 år som inte studerar på gymnasiet eller har fått ett studiebevis efter avslutad gymnasieutbidning.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med alla ungdomar som omfattas av ansvaret för att stämma av den nuvarande situationen, samt erbjuda
en individuell planering. I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivationen tillbaka till gymnasieskolan eller annan utbildning. Ibland händer saker i livet som gör att utbildningen måste vänta. Vi försöker då tillsammans med andra aktörer att hitta en meningsfull sysselsättning.

Om du vill boka en tid, veta mer om hur vi arbetar eller har andra frågor så är du välkommen att höra av dig:


Epost: maria.sundincarlsson@vbu.ludvika.se Telefon: 0240 - 865 33

Epost: niklas.hedin@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 313 22 97

Epost: mats.blom@vbu.ludvika.se Telefon: 0240 - 66 77 95