Text

Elevhälsans medicinska insats (skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog)

Skolhälsovården är den medicinska delen i elevhälsan som framförallt arbetar förebyggande och hälsofrämjande med hälsans betydelse för lärandet i fokus. VBU har tre skolsköterskor som du kan boka tid hos eller besöka vid skolhälsovårdens mottagning på skolorna. Tidsbokning till skolläkare görs i samråd med skolsköterska.

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasieskolan och är en fortsättning på den hälsovård som barnhälsovården erbjuder yngre barn.

Alla elever i gymnasiets år 1 erbjuds ett hälsobesök med hälsoundersökning och hälsosamtal hos skolsköterskan. För mer information om hälsobesöket, ELSA (Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat) som är ett samarbete mellan länets alla kommuner och Region Dalarna se: folkhalsan.dalarna@regiondalarna.se

Vi har mottagning vid Högbergsskolan, Ludvika, Smedenskolan, Smedjebacken och Malmenskolan, Grängesberg.

Skolsköterskor

Jennie Norberg
0240 - 56 59 64
jennie.norberg@vbu.ludvika.se

Anna Rigbo
0240-66 77 93
anna.rigbo@vbu.ludvika.se


Skolläkare och skolpsykolog

Epost: jorma.rintamaki@vbu.ludvika.se

Kontakt med Per-Erik sker via skolsköterskorna.