Betalningsvillkor

Nivån på Kulturskolans avgifter beslutas av kommunfullmäktige i Ludvika och Smedjebacken. Fakturan skickas ut en gång per termin, vanligtvis 1-2 månader efter terminsstarten. Elevavgiften är 100 kronor för barn och 1200 kronor för vuxna ,per termin.

Lektionsgaranti

För elever som är inskrivna under hela läsåret erbjuds minst 25 lektioner och/eller tillfällen till framträdanden per läsår. Rytmik och Dans/Musiklek ebjuder 12 lektioner per termin.

Frånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro och annan frånvaro ska göras till respektive lärare eller till Kulturskolans expedition. Kulturskolan ersätter inte uteblivna lektioner på grund av elevens frånvaro. Telefonnummer till expeditionen är 0240-864 29

Elev som slutar

Om man som elev vill sluta på Kulturskolan ska vårdnadshavaren meddela läraren detta. De tre första lektioner är på prov när man har börjat på ett nytt ämne. Säger man upp platsen efter det behöver man betala full terminsavgift.

Debitering

Vid debitering anges förfallodag på fakturor enligt avtal. Om avtal saknas, anges datum 32 dagar räknat från avsändningsdag som förfallodag.

Påminnelse

En påminnelse skickas ca 7 dagar efter förfallodag. Lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr debiteras.

Elektronisk faktura för dig som privatperson

Kulturskolan kan skicka e-faktura till dig som önskar. Om du vill ha e-faktura, anmäl dig till denna tjänst via din internetbank. Där letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU och fyll i anmälningsformuläret.

Samarbete med inkassobolag

Obetalda fakturor skickas ca 10 dagar efter påminnelse till inkassobolag för vidare kravverksamhet enligt avtal med inkassobolag.Fordringar överförda till långtidsbevakning hos inkassobolag, eller ett år gamla fordringar avskrivs bokföringsmässigt. Kravverksamheten upphör ej.

Avstängning från undervisningen

Obetalda terminsavgifter leder till att eleven avstängs från undervisningen. Ett brev om en förestående avstängning skickas ut 1-2 veckor innan avstängningen verkställs. Eleven förlorar sin undervisningsplats och någon annan elev från kölistan får platsen. Om skulden betalas efter en avstängning, kan eleven alltså inte garanteras att återfå platsen.