Uthyrningsvillkor

Kulturskolan äger ett antal instrument som kan hyras av elever. Hyran är lika för alla instrumenten oavsett kvalitet och värde. En faktura skickas ut en gång per termin, och hanteras enligt de betalningsvillkor som finns. Målsman är ytterst ansvarig för instrumentet. För närvarande kan man låna instrument gratis.

Låneregler

  • Låntagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.
  • Förbrukningsartiklar såsom strängar, harts, rör, ventilolja bekostas av låntagaren.
  • Lånat instrument får inte utlånas i andra hand eller användas av andra än eleven.
  • Låntagaren är skyldig att omedelbart anmäla om instrumentet skadas eller förloras.
  • Låntagaren är skyldig att ersätta skadat eller förlorat instrument med reparationskostnaden eller hela värdet.
  • Låntagaren är skyldig att betala instrumenthyra. Faktura skickas från Kulturskolan.

Reparation och service

Lättare reparationer och service kan utföras av Kulturskolans instrumenttekniker.

Återlämning

När eleven köpt ett eget instrument, slutat ta lektioner på Kulturskolan eller av annan anledning inte längre är i behov av att hyra instrumentet, ska det snarast återlämnas läraren eller till Kulturskolans expedition.