Bygg- och anläggningsprogrammet

Är du intresserad av att jobba i byggbranschen? Om du väljer
Bygg- och anläggningsprogrammet får du en yrkesexamen
och stor chans till jobb direkt efter skolan.

Under det första året på Bygg- och anläggningsprogrammet tar vi ett bredare grepp om bygg, anläggning och underhåll. Du får möjlighet att testa olika praktiska uppgifter och bekanta dig med olika yrkesgrenar innan du väljer inriktning. Efter det första året väljer du att inrikta dig mot anläggningsfordon eller husbyggnad. Du som väljer anläggningsfordon får lära dig att utföra arbeten med hjullastare och grävmaskin. På inriktningen husbyggnad kan du välja att fördjupa dig inom träarbete eller plattsättning och murning.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktningar: Anläggningsfordon / Husbyggnad Examen: Yrkesexamen Var: Malmenskolan i Grängesberg Under utbildningen: Nära samarbete med lokala företag; 15 veckors praktik ingår; möjlighet att välja till högskoleförberedande kurser Kontaktperson: Stefan Lar, 072-546 84 71 stefan.lar@vbu.ludvika.se
9 av 10 får jobb efter skolan!

Inriktningar

Anläggningsfordon

Är du intresserad av byggprocessen och gillar du även fordon? Inriktningen anläggningsfordon fokuserar precis på detta. Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bygg- och anläggningsförare, kranförare, lastmaskinförare eller väg- och anläggningsarbetare.

Husbyggnad

Är du intresserad av den praktiska delen av byggnation? Inriktningen husbyggnad fokuserar precis på detta. Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, bostäder, olika lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, takmontör, murare eller träarbetare.

Efter programmet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 900 - 600 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1a1 25 25 50
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Matematik 1a 50 50 100
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1a1 25 25 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 50 50 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100
Programgemensamma ämnen: 400 poäng Poäng
Bygg och anläggning 1 100 100 200
Bygg och anläggning 2 100 100 200
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Inriktning: Anläggningsfordon

Inriktningskurser – Anläggningsfordon: 900 poäng Poäng
Anläggningsförare 1 200 200
Anläggningsförare 2 200 200
Anläggningsförare 3 200 200
Anläggningsförare 4 200 200
Anläggningsförare– process 50 50 100
Fördjupningskurser – Anläggningsfordon: 300 poäng Poäng
Anläggning - ledningsbyggnad 100 100 200
Anläggning - vägbyggnad 50 50 300

Inriktning: Husbyggnad

Inriktningskurser – Husbyggnad: 700 poäng Poäng
Husbyggnad 1 50 50 100
Husbyggnad 2 100 100 200
Husbyggnad 3 - ombyggnad 100 100 200
Husbyggnadsprocessen 100 100 200

Fördjupningskurser – Murare: 500 poäng Poäng
Betong 1 - lågform och platta på mark 50 50 100
Mur- och putsverk 1 – grundmurar 50 50 100
Mur- och putsverk 2 – murverk 50 50 100
Mur- och putsverk 3 – puts 50 50 100
Specialyrken 1 50 50 100

Fördjupningskurser – Plattsättare: 500 poäng Poäng
Specialyrken 1 50 50 100
Specialyrken 2 100 100 200
Specialyrken 3 100 100 200

Fördjupningskurser – Snickare: 500 poäng Poäng
Golvläggning 3 100 100 200
Trä 1 – Stommar 50 50 100
Trä 1 – Beklädnad 50 50 100
Trä 1 – Montage 50 50 100

Fördjupningskurser – Betong: 500 poäng Poäng
Betong 1 - lågform och platta på mark 50 50 100
Betong 2 50 50 100
Betong 3 50 50 100
Betong 4 50 50 100
Specialyrken 1 50 50 100

Med reservation för ändringar Totalt 2500 - 2800 poäng