Text

Komvux som anpassad utbildning

Anpassad utbildning för vuxna.
Här kan du studera på nivå som motsvarar grundsärskola eller gymnasiesärskola. All undervisning, lektions- och kurstid anpassas utifrån varje deltagares behov och förutsättningar. Undervisningen sker i små grupper. Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för att du bättre ska klara av vardagsliv och arbetsliv.