Försäljnings- och serviceprogrammet

Hösten 2022 byter Handels- och administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Fokus kommer att ligga på digital handel, hållbarhet, marknadsföring och försäljning.

Mycket är sig fortfarande likt men programmet har utvecklats för att hänga med i de snabba förändringar som sker i branschen. FS-programmet passar dig som är intresserad av handel, försäljning, marknadsföring, varuhantering samt hur man startar eget företag. Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Handel bedrivs lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Ämnet handel omfattar handelssektorns roll och funktioner samt försäljning, varudistribution, affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Inriktningar: Företagssäljare Examen: Yrkesexamen som företagssäljare och en grundläggande högskolebehörighet. Var: Högbergsskolan i Ludvika Under utbildningen: I åk 3 startar du ditt eget företag inom konceptet Ung företagsamhet; 15 veckors praktik ingår Kontaktperson: Carina Karlsson Flink, 070-277 41 90 carina.karlssonflink@vbu.ludvika.se
Yrkesexamen, samt grundläggande högskole- behörighet!

Inriktning: Företagssäljare

Som elev på FS-programmet kommer du göra APL, praktik och starta ditt eget företag inom konceptet Ung företagsamhet. Du lär dig att möta människor och kommunicera på ett anpassat sätt. Du får lära dig om entreprenörskap, marknadsföring och ekonomi – allt blandat med både teori och praktiska övningar.

När du tar examen kan du arbeta i många branscher med t.ex. inköp, logistik, försäljning, marknadsföringeller digital handel. Många av våra elever får ett arbete genom sin praktik som sedan leder till en anställning efter examen.

Efter programmet

Med både en yrkesexamen och en grundläggande högskolebehörighet har du stora möjligheter att välja om du vill jobba efter studenten eller fortsätta att läsa vidare på högskola eller yrkeshögskola. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Välkommen till
programmet som ger dig en spännande framtid med många valmöjligheter!

Kurser