Försäljnings- och serviceprogrammet

Hösten 2022 byter Handels- och administrationsprogrammet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Fokus kommer att ligga på digital handel, hållbarhet, marknadsföring och försäljning.

Mycket är sig fortfarande likt men programmet har utvecklats för att hänga med i de snabba förändringar som sker i branschen. FS-programmet passar dig som är intresserad av handel, försäljning, marknadsföring, varuhantering samt hur man startar eget företag. Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Handel bedrivs lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Ämnet handel omfattar handelssektorns roll och funktioner samt försäljning, varudistribution, affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Inriktningar: Företagssäljare Examen: Yrkesexamen som företagssäljare och en grundläggande högskolebehörighet. Var: Högbergsskolan i Ludvika Under utbildningen: I åk 3 startar du ditt eget företag inom konceptet Ung företagsamhet; 15 veckors praktik ingår Kontaktperson: Carina Karlsson Flink, 070-277 41 90 carina.karlssonflink@vbu.ludvika.se
Yrkesexamen, samt grundläggande högskole- behörighet!

Inriktning: Företagssäljare

Som elev på FS-programmet kommer du göra APL, praktik och starta ditt eget företag inom konceptet Ung företagsamhet. Du lär dig att möta människor och kommunicera på ett anpassat sätt. Du får lära dig om entreprenörskap, marknadsföring och ekonomi – allt blandat med både teori och praktiska övningar.

När du tar examen kan du arbeta i många branscher med t.ex. inköp, logistik, försäljning, marknadsföringeller digital handel. Många av våra elever får ett arbete genom sin praktik som sedan leder till en anställning efter examen.

Efter programmet

Med både en yrkesexamen och en grundläggande högskolebehörighet har du stora möjligheter att välja om du vill jobba efter studenten eller fortsätta att läsa vidare på högskola eller yrkeshögskola. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Välkommen till
programmet som ger dig en spännande framtid med många valmöjligheter!

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 900 - 600 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1a1 50 50
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Matematik 1a 50 50 100
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 50 50 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100
Programgemensammaämnen: 900 poäng Poäng
Affärsutveckling och ledarskap 50 50 100
Branschkunskap inom handel 50 50 100
Entreprenörskap 50 50 100
Handel och hållbar utveckling 50 50 100
Information och kommunikation 1 50 50 100
Inköp 1 50 50 100
Personlig försäljning 1 50 50 100
Praktisk marknadsföring 1 50 50 100
Servicekunskap 1 50 50 100
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100
Fördjupningskurser – 700 poäng Poäng
Besöksnäringen 50 50 100
Entreprenörskap och företagande 50 50 100
Ledarskap och organisation 50 50 100
Mat och butik 1 50 50 100
Personlig försäljning 2 50 50 100
Praktisk marknadsföring 2 50 50 100
Utställningsdesign 1 50 50 100
Med reservation för ändringar Totalt 2800 - 2500 poäng