Oscar Astorga

Miljö och VA-teknik 2020 - 2022

Varför valde du att söka Miljö och VA-teknik?
Anledningen till att jag sökte utbildningen var för att branschen verkade väldigt spännande och helt i linje med mitt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Har inte ångrat valet en sekund och är väldigt glad att jag valde just Miljö och VA-teknik då deras kursledare och lärare har visat på ett enormt driv och engagemang i utbildningen och VA-branschen i stort.

Vad/vilka kurser har du gillat bäst under utbildningen?
Vatten och Avloppssystem var en bred och spännande kurs där vi studenter fick tillgång till intressant litteratur och kunniga föreläsare. Vi fick en bra förståelse för VA-system som helhet samt VA-planering.

Biogas Fördjupning var en valbar kurs där vi som fattat intresse för biogasproduktion fick besöka anläggningar, lära oss mer om processen och tekniken samt bli certifierade gasföreståndare.

Vilka fördelar ser du med att plugga på ”halvdistans”?
Fördelarna med att plugga på “halvdistans” är att man får väldigt mycket frihet i att bestämma hur ens vardag ska se ut och att man spar tid på att inte pendla. För att konceptet ska fungera så krävs det dock att kursansvariga och lärare lyckas motivera och engagera studenten utan fysisk närvaro, detta har dom på Miljö och VA-teknik verkligen lyckats med. Att ha ett antal träffar om året där man får träffa de andra studerande och lärare är guld värt, det är verkligen något att se fram emot!

Vad tycker du om de LIA-perioder du haft?
LIA-perioderna har varit väldigt givande eftersom vi under dessa fått möjlighet att koppla teori till praktik samt knyta viktiga kontakter för framtiden. Då utbildningen innefattar tre LIA-perioder får man som student mycket utrymme att utforska branschen och hitta det som intresserar en mest.

Tror du att du kommer att få ett jobb efter examen?
Ja, branschen är i stort behov av nyexaminerade och drivna människor.

Vem skulle du rekommendera att gå den här utbildningen och varför?
Jag skulle rekommendera Miljö och VA-teknik för den som vill ha ett jobb där de gör en tydlig skillnad för miljön, samhället och framtiden. Kompetensen man erhåller under utbildningen skattas högt i branschen, men man har även stora möjligheter att växa och utvecklas vidare utifrån vad vi sett och hört från praktikplatser och föreläsare.

"Anledningen till att jag sökte utbildningen var för att branschen verkade väldigt spännande och helt i linje med mitt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Har inte ångrat valet en sekund"

Oscar Astorga, Miljö och VA-teknik 2020 - 2022