Ansvarsutbildning för arbetsledare

Utbildningen ger kunskaper om de nya reglerna och aktuell lagstiftning för att känna till befogenheter och skyldigheter inom ditt ansvarsområde när det gäller truckar, liftar, fallskydd och kranar.

Bild på en truck

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare m.fl.

Innehåll

Moment i utbildningen:

  • Produktionsledningens och arbetsledningens ansvar enligt AML och AV:s föreskrifter gällande truckar, mobila arbetsplattformar, fallskydd och kranar.
  • Straffrättsliga ansvaret
  • Sanktionsavgifter
  • Kartläggning av informationskällor
  • Vikten av att dokumentera underhåll och arbetsmiljöåtgärder
  • Praktikfall


Upplägg

Utbildningen är upplagt på 8 timmar med teori och praktiska frågor. Deltagarantalet är max 10 deltagare/grupp.

Utbildningsdatum

Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller mail: uppdrag@vbu.ludvika.se
så letar vi rätt på ett utbildningstillfälle som passar er.

OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Lärare

Mikael Hellsing

Lokal

Utbildningen sker vid Hitachi Energy östra tornet mitt emot dörren in till Hitachigymnasiet. (åker du hiss tryck på våning 2)

Pris

2 800:-/deltagare exkl moms.

Övrigt

Läromedel ingår. Utbildningen avslutas med utvärdering och utdelning av utbildningsbevis.

———————————————————————————————————————

VBU dokumenterar, sedan 2012, alla deltagare och kan på det sättet utfärda ett nytt utbildningsbevis om det skulle förkomma, förutsatt att det inte är äldre än 5 år. Kontakta oss så trycker vi ett nytt till en kostnad av 300 kr.