Lokal idrottsprofil

Är du aktiv inom en idrott? Som elev på VBU med tillvalet lokal idrottsprofil (LI) får du möjlighet att utveckla din idrottstalang

Lokal idrottsprofil (LI) på VBU-gymnasiet innebär att du kan utöva och bli bättre i din idrott, utan att begränsa dina framtidsmöjligheter.

Du går ett nationellt program med idrottsprofil, vilket betyder att du en del av studietiden befinner dig på planen, banan, rinken, i spåret eller bassängen.

För att ansöka till lokal idrottsprofil väljer du idrottsspecialisering 1 som individuellt val på din ansökan till gymnasiet.

Ansökningskriterier

Du ska vara aktiv i någon lokal idrottsförening eller organisation kopplad till RF när du söker. Du måste vara engagerad, ha goda förutsättningar att utvecklas, visa stort intresse, samt vara beredd att göra en långsiktig satsning. Din förening ska intyga att du uppfyller dessa krav när du ansöker om en plats.

Utbildningsinnehåll

Vi erbjuder två kurser om totalt 200 poäng. Att välja LI innebär att du läser fler poäng än andra elever inom samma gymnasieprogram. Kursinnehållet vinklas mot den idrott du valt.

  • Praktisk träning, två pass i veckan
  • Regler, taktik och teknik i vald gren
  • Ledarskap för barn- och ungdomar, både teoretiskt och praktiskt
  • Organisation och historia för vald idrott.
  • Träningslära, idrottspsykologi, kost och träning
  • Etik och moral i förhållande till vald idrott
  • Planering, genomförande och uppföljning av träningsprogram

Idrottsprofiler

Vilka idrotter som erbjuds varierar utifrån elevunderlag och tillgång till tränare. VBU har aktiva eller vilande samarbeten inom:

Ishockey
Fotboll
Handboll
Simning
Friidrott
Badminton

Ridning
Tennis
Orientering
Bordtennis
Golf
Skytte

Om du saknar någon idrott eller vill veta mer kan du prata med idrottsläraren Camilla Malmberg. Om allt är glasklart pratar du med din tränare, din studie- och yrkesvägledare och väljer idrottsspecialisering 1 som individuellt val när du ansöker till VBU-gymnasiet.

Jag tycker att det är väldigt roligt med orientering. Så det är mycket smidigare nu, när man kan orientera samtidigt som man har sina studier. Och allting på samma plats!

Olga Rindeskog, NA20 (LI Orientering)