Skolkort

Vissa elever har rätt till fria resor till och från skolan.

Elev på gymnasiet får kostnadsfritt åka buss till skolan i följande fall:

 • Den kortaste vägen till skolan ska vara minst 6 km och mäts från folkbokföringsadressen.
 • Eleven ska vara inskriven i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen för heltidsundervisning.
 • Den studerande får inte samtidigt söka och inneha inackorderingstillägg.
 • Elevkortet gäller till och med första kalenderhalvåret det år den sökande fyller 20 år.
 • Om du studerar på en skola utanför Dalarnas län ska du istället söka resebidrag.
 • Samma skolkort används under hela skoltiden.

Om du tappar bort ditt kort får du ett nytt mot en avgift på 250kr. Vid trasigt kort kontakta receptionen eller administratör på din enhet.

Skolkortet ska återlämnas till skolan när eleven avslutar sina studier.

Beslut om rätt till skolkort kan komma att ändras tex pga byte av enhet, felaktigt lämnade uppgifter, eller flytt till annan folkbokföringsadress. Den som inte är nöjd med VBU:s beslut, kan överklaga det. Skicka din överklagan till den som fattat beslutet inom tre veckor räknat från den dag en blivit delgiven beslutet. Ta med följande:

 • Vilket beslut är det som överklagas
 • Vilken ändring av beslutet begärs
 • Datum för beslutet
 • Personnummer på den beslutet avser
 • Adress för den beslutet avser
 • Om du är myndig skall du själv underteckna överklagan, annars ska din vårdnadshavare skriva under.
 • Överklagan skickas till: Västerbergslagens utbildningsförbund, Box 830, 771 28 Ludvika

Vanligaste frågorna

Vad händer om jag har håltimme eller slutar skolan tidigare?

Du kan resa på ditt skolkort till och från skolan.

Jag har tidigare rest med mitt skolkort på fritiden, hur gör jag nu?

Vi rekommenderar periodkortet - upp till 20 som gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar. Du kan även köpa enkelbiljetter ombord på bussen med kontanter utom i Falun och Borlänge på alla bussar kan man betala med betalkort. Enkelbiljetter kan också köpas på våra försäljningsställen, i automater, i mobilen. Ombord på bussen kan du även betala med reskassa. Läs mer på Dalatrafiks hemsida Länk till annan webbplats..

Om man behöver byta buss eller tåg på väg till/ från skolan vad händer då?

De elever som är behov av s.k. övergång kommer att ha möjlighet till detta.

Kan elev låna ut sitt skolkort?

Skolkortet får endast användas av den person det är utfärdat för. Vid missbrukning av kortet kan ditt/ditt barns skolkort och rätten till fria skolresor bli indragna. Om skolkortet används av vuxen eller icke berättigad person tar föraren eller kontrollant in skolkortet.

När är första och sista resdag för läsåret 2019-2020?

Första giltiga resdag för hösttermin är den 19 augusti 2019 och sista giltiga resdag för vårterminen är den 12 juni 2020. För mer information, se Dalatrafiks hemsida Länk till annan webbplats..