Naturvetenskaps­programmet

Gillar du att söka vetenskapliga svar på kluriga problem? Då kommer du att känna dig hemma på Naturvetenskapsprogrammet, en utbildning som blandar teori, laborationer och fältstudier.

Om läkare, biolog, ingenjör, kemist eller veterinär låter som din framtid ska du välja natur. Som naturvetare har du många dörrar öppna mot vidare studier och kvalificerade jobb, eftersom natur är det program som ger dig bredast behörighet till högre utbildningar. Kärnan i programmet är det vetenskapliga förhållningssättet – att se samband mellan ämnesområden, teori och verklighet. Under laborationer och fältstudier får du utveckla din förmåga att upptäcka, tolka och redovisa resultat. Du lär dig om fysikaliska fenomen och skeenden samt om kemiska processer. Utbildningen har mycket fokus på matematik och hur matematik kan hjälpa till att beskriva olika fenomen i naturen. Du lär dig också om
naturvetenskapens historia, hur naturvetenskap och samhällsutveckling påverkar varandra samt om naturvetenskapens roll i miljöfrågor.

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap Examen: Högskoleförberedande program Var: Högbergsskolan i Ludvika Under utbildningen: Speciellt fokus på Astronomi, Ekologi och Miljökemi! Exkursioner och studieresor ingår, t.ex. till Öland och Öddö. Kontaktperson: David Rindeskog, 0240-56 59 76 david.rindeskog@vbu.ludvika.se
Bred utbildning för dig som vill läsa vidare!

Inriktning: Naturvetenskap

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning. Du får också lära dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och värdera olika påståenden, både praktiskt och teoretiskt. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen. Vet du att detta program är en av Sveriges äldsta gymnasieinriktningar? Naturvetenskaps­programmet

Inriktningen ger dig efter vidare studier möjlighet till många olika slags jobb. Vill du kanske bli läkare, biomedicinsk analytiker, optiker, veterinär, tandläkare, farmakolog eller landskapsarkitekt? Möjligheterna är många!

Efter programmet

Naturvetenskapsprogrammet leder till en högskoleförberedande examen. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 1150 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1b 50 50 100
Idrott och hälsa 1 23 23 18 18 18 100
Matematik 1c 100 100
Matematik 2c 100 100
Matematik 3c 100 100
Religionskunskap 1 50 100
Samhällskunskap 1b 50 50 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 50 50 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100
Programgemensamma ämnen: 450 poäng Poäng
Biologi 1 50 50 100
Fysik 1 75 75 150
Kemi 1 50 50 100
Moderna språk 50 50 100
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Inriktning: Naturvetenskap

Inriktningskurser – Naturvetenskap: 400 poäng Poäng
Biologi 2 50 50 100
Fysik 2 50 50 100
Kemi 2 50 50 100
Matematik 4 100 100
Fördjupningskurser – Naturvetenskap: 200 poäng (två av nedanstående kurser väljs) Poäng
Ekologi 50 50 100
Matematik 5 100 100
Miljökemi 50 50 100
Med reservation för ändringar Totalt 2500 poäng