Teknikprogrammet

Vår värld idag har vuxit fram genom tekniska framsteg som har gått nästan ofattbart snabbt under det sista århundradet. Många av de problem och utmaningar vi står inför idag kommer också att kunna lösas via ytterligare tekniska landvinningar. Det är elever från utbildningar som vi erbjuder här på Teknikprogrammet vid VBU som kommer att leda världen mot dessa framsteg! Efter avslutad utbildning hos oss på VBU har du möjlighet att bli behörig till samtliga högre utbildningar. Dessutom blir du behörig till att läsa det fjärde året som leder till en gymnasieingenjörsexamen och därmed en snabb väg in till arbetslivet om du skulle önska det.

Teknikprogrammet

Inriktningar: Teknikvetenskap / Design- och produktutveckling / Informations- och medieteknik / Produktionsteknik Examen: Högskoleförberedande program Var: Högbergsskolan i Ludvika Under utbildningen: Möjlighet till specialisering i astronomi; garanterat sommarjobb efter årskurs 1; certifierat som Teknikcollege Kontaktperson: Thomas Bergström, 0240-865 41 thomas.bergstrom@vbu.ludvika.se
Möjlighet till utlandspraktik i årskurs 3

Inriktningar

Teknikvetenskap

Kurserna som ingår i Teknikvetenskap ger behörighet till samtliga ingenjörsutbildningar efter examen. På grund av detta så har vi på VBU valt att inte ge Teknikvetenskap som en separat inriktning. Vi anser att samtliga elever som läser Teknikprogrammet ska ha möjligheten att få denna behörighet alldeles oavsett vald inriktning. Som elev hos oss kan du därför läsa samtliga Teknikvetenskapliga kurser under ditt tredje år om du vill.

Inriktningen ger behörighet till samtliga ingenjörsutbildningar efter examen.

Informations- och medieteknik

I dagens samhälle används programmering överallt och på grund av detta ska programmering ingå obligatoriskt i grundskolan i Sverige. Denna inriktning ger dig en gedigen grund när det gäller programmering i alla former. Du kommer att programmera spel, hemsidor, databaser och mycket annat roligt. Du får också kunskap om hur datorer och nätverk är uppbyggda. Ett självklart val för den datorintresserade! Efter gymnasiet kan du gå vidare mot utbildningar såsom Playground Squad i Falun eller valfri högskoleutbildning, men du kan också börja jobba eller varför inte starta eget! I vår utbildning ingår UF (Ung Företagsamhet) där du får möjligheten att driva ett eget företag i årskurs 3!

Efter gymnasiet kan du börja arbeta, men utbildningen ger dig framförallt behörighet till vidare studier inom många områden: du kan bli systemvetare, systemutvecklare, nätverkstekniker, datatekniker eller civilingenjör.

Design- och produktutveckling

Denna inriktning ger dig kunskaper i design, konstruktion, cad och entreprenörskap och ger dig behörighet till samtliga ingenjörsutbildningar efter examen om du väljer att läsa kurserna matematik 4 och fysik 2. De kurserna kan du välja att läsa som fördjupningskurser. Kursen Bild och form 1a ingår som inriktningskurs och ger en bra grund för att utveckla färdigheter inom designområdet.

Inriktningen ger dig en bra grund för fortsatta studier inom exempelvis industriell design, arkitektur, maskinteknik eller någon annan intressant ingenjörsutbildning vid våra universitet eller högskolor.

Produktionsteknik

I denna inriktning får du kunskaper och färdigheter i produktion och företagande. Det innebär att behandla automation, hur produktionslinjer styrs och produktionskunskaper inom olika områden. Ämnet produktionsteknik binder ihop konstruktion och produktion och du kommer få lära dig många olika arbetsuppgifter som förekommer i ett tillverkande företag; allt från att använda olika sorters datorstyrd utrustning till planering.

Efter gymnasiet är du förberedd på högre studier inom teknik. Exempel på yrken kan vara inom produktionsutveckling och robotteknik eller som automationsingenjör.

Efter programmet

Studier vid Teknikprogrammet kan ge fullständig behörighet till samtliga högskole-/universitetsutbildningar. Du blir också behörig till det fjärde året som VBU erbjuder, där du får en gymnasieingenjörsexamen. Elever som tagit examen från oss arbetar idag som egna företagare, forskare, chefer och mycket annat. Du kan bli precis vad du vill, kort och gott!

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 1100 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
Engelska 5 100 100
Engelska 6 100 100
Historia 1a1 50 50
Idrott och hälsa 1 40 40 20 100
Matematik 1c 100 100
Matematik 2c 100 100
Matematik 3c 100 100
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1b 100 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 100 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100

Programgemensamma ämnen: 400 poäng Poäng
Fysik 1a 150 150
Kemi 1 100 100
Teknik 1 150 150

Individuella val: 200 poäng 200 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 100 100

Inriktning– Design och produktutveckling

Inriktningskurser – Design och produktutveckling: 300 poäng Poäng
Bild och form 1a1 1a 50 50
CAD 1 50 50
Design 1 100 100
Konstruktion 1 100 100

Fördjupningskurser – Design och produktutveckling: 400 poäng Poäng
Ellära 1 100 100
Fysik 2 100 100
Teknik 2 100 100
Teknik Specialisering 100 100
Eller
Teknik 2 100 100
Fysik 2 100 100
Matematik 4 100 100
Matematik 5 100 100

Inriktning – Informations- och medieteknik

Inriktningskurser – Informations- och medieteknik: 300 poäng Poäng
Dator- och nätverksteknik 100 100
Programmering 1 100 100
Webbutveckling 1 100 100

Fördjupningskurser – Informations- och medieteknik: 400 poäng Poäng
Fysik 2 100 100
Programmering 2 100 100
Webbserverprogrammering 1 100 100
Webbutveckling 2 100 100
Eller
Webutveckling 2 100 100
Fysik 2 100 100
Matematik 4 100 100
Matematik 5 100 100

Inriktning – Produktionsteknik

Inriktningskurser – Produktionsteknik: 300 poäng Poäng
Mekatronik 1 100 100
Produktionskunskap 1 100 100
Produktionsutrustning 1 100 100

Fördjupningskurser – Produktionsteknik: 400 poäng Poäng
Ellära 1 100 100
Fysik 2 100 100
Teknik 2 100 100
Teknik Specialisering 100 100
Eller
Teknik 2 100 100
Fysik 2 100 100
Matematik 4 100 100
Matematik 5 100 100

Teknikvetenskapliga kurser: 300 poäng (Frivilliga) Poäng
Biologi 1 100 100
Kemi 2 100 100
Naturvetenskaplig Specialisering 100 100