Musikproduktion

Musikproduktion är ett ganska nytt ämne inom Kulturskolan.

Med datorn som redskap jobbar eleverna med att skapa egen musik. Man får vara med om hela processen från idé till färdig musik. Kulturskolan har egna bärbara datorer som används i undervisningen, som sker i mindre grupper. För att få mer info se nedan vår infofilm.