Våra kurser (SFI, A-D)

På SFI har vi fyra nivåer, från A till D. Alla elever valideras vid intag och därefter placeras man på rätt nivå. I slutet av varje kurs gör man ett nationellt prov. Provet gör man när lärarna bedömer om eleven klarar kunskapskraven för kursen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs.

  • Kurs A: SFIKUA9
  • Kurs B: SFIKUB91/92
  • Kurs C: SFIKUC91/92
  • Kurs D: SFIKUD9

Vi erbjuder reguljära kurser på plats och distansupplägg.

  • Reguljär undervisning: Klassrumsundervisning och självstudier. Om du har utbildningsplikt ska du studera minst 23 timmar i veckan i skolans lokaler. En individuell studieplan upprättas.
  • Distansundervisning: internetbaserad undervisning med 6-7 obligatoriska träffar.

Hur lång tid det tar är individuellt utifrån varje elevs förmåga, bakgrund, förutsättningar, motivation och ambition. Är du nybörjare rekommenderas du att studera och delta
100 %. Om SFI-studier är din enda sysselsättning deltar du alla dagar/lektioner i veckan.