Samhällsprogrammets elever genomförde fördjupande studier kring internationell politik

Eleverna i årskurs tre på det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap har under tidsperioden november - februari genomfört en fördjupad studie kring Afghanistan och Talibanernas maktövertagande under 2021.

Till deras hjälp så har ett antal externa gästföreläsare knutits till momentet. Ola Finell, journalist på Sveriges radio har föreläst kring journalistik vid krävande förhållanden och människor i kris. Henrik Jemtelius, säkerhetsrådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreläste kring säkerhetsbedömningar vid humanitära insatser. Gholam Nazari, studiehandledare (VBU) föreläste kring Afghanistans demografiska situation och Fil.Dr Johan Österberg vid Försvarshögskolan föreläste om Försvarsmaktens omställning ifrån internationella insatser till ett värnpliktsförsvar med ett nationellt fokus.

"Vi är glada över att ha fått möjlighet till externa föreläsare och genom dessa kunnat fördjupa vår förståelse för det undervisningsområde som vi har genomfört," berättar lärare på SA-programmet, Christian Brattström.

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer