Utredning internationell skola - i samverkan mellan VBU, Ludvika och Smedjebackens kommun

Flera av de internationella företag som finns i regionen har under relativt lång tid framfört önskemål om en internationell skola, där elever från Ludvika och Smedjebackens kommuner utgör basen i verksamheten.

Västerbergslagen, med stora internationella företag, lockar idag arbetskraft från hela världen. VBU samverkar med de båda ägarkommunerna, det lokala näringslivet och utvecklingsbolaget Samarkand för att skapa ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen. Flera av de internationella företag har under relativt lång tid framfört önskemål om en internationell skola. Ludvika och Smedjebackens kommuner har nu landat i att det är det gemensamt ägda förbundet VBU som genom sin direktion får formulera ett uppdrag till tjänstemännen att utreda. Utredningen kräver i sin tur nära samverkan med flera olika aktörer. Direktionen har gett VBU:s förbundschef uppdraget att utreda förutsättningarna för att starta en internationell skola som innefattar både förskola, grundskola och gymnasium.

Utredningen ska påvisa om det är möjligt att bedriva en svensk skola som följer den svenska läroplanen och samtidigt kombinera den svenska läroplanen med en internationell skola. Internationell skola är definierad som en skola där utbildningen, istället för att följa den svenska läroplanen, bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan och som riktar sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid, men som beskrivs ovan, ska även våra kommuners elever få möjlighet att ta del av skolan. Grundtanken när vi går in i utredningen, är att undervisningen mot den svenska läroplanen ska ges på svenska 50 % av tiden och på engelska 50 % av tiden. Dessa faktorer, liksom de ekonomiska förutsättningarna, behöver utredas innan det är möjligt att fatta beslut i frågan.

Syftet med uppdraget är att ta fram ett beslutsunderlag som ger politiken förutsättningar att kunna fatta beslut om uppstart av en internationell skola i kombination med engelskspråkig svensk skola i vårt upptagningsområde. Uppdraget förväntas resultera i en analys av förutsättningar för att starta en verksamhet samt förslag på handlingsplan för att möjliggöra en eventuell uppstart.

Har du uppgifter eller tankar som kan hjälpa oss i utredningen? Hör av gärna av dig till oss!

Göran Törnqvist
Rektor Smedenskolan och IM
goran.tornqvist@vbu.ludvika.se

Mikael Johansson
Rektor HÖ2 och Malmenskolan
mikael.johansson@vbu.ludvika.se

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer