Välkomstbrev till åk 1: Varmt välkommen till oss på VBU!

Vi hälsar dig varmt välkommen till VBU och din tid som gymnasieelev hos oss. Vi ser fram emot tre år tillsammans med dig!

Det kommer att bli mycket som är nytt för dig. Med detta brev vill vi hjälpa till att svara på några av alla dina frågor. Under första dagarna på skolan kommer du att ges möjlighet att få svar på resten av dina frågor och dessutom träffa din mentor och dina nya kamrater. Läsåret på VBU startar med en kortare introduktionsdag utan lunch, då du bland annat kommer att få ditt schema samt övrig information av din mentor. Ta med dig papper och penna och var på plats här i god tid!

Upprop tisdag 16 augusti:

Högbergsskolan - Start kl. 09.00 i aulan (A-huset):

 • El- och energiprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Försäljning- och serviceprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Malmenskolan - Start kl. 08.00 vid skolans entré.

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Smedenskolan - Start kl. 08.30 i biosalongen.

 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

IM Start kl 10.00 på Högbergsskolans skolgård (A- huset).

 • Personal möter upp. Introduktionsprogrammet

Bra att veta:

Vår värdegrund

“Jag skapar delaktighet, trygghet och samarbete, genom öppenhet och respekt!”
Vi ska leva upp till detta i alla situationer och i alla relationer och ständigt arbeta med detta i vår vardag.

Busskort

Alla elever åker gratis på bussarna första dagen. I skolan delas tillfälliga kort ut samt ansökan om skolkort.

Vklass

V-klass är vår webbaserade lärplattform där elever, lärare och föräldrar ges förutsättningar till kommunikation med skolan. Här förs frånvaron, här finns ditt schema och mycket annat. Inloggningsuppgifter samt mer information får du första skoldagen. Även vårdnadshavare kommer att få ett konto i V-klass och det får man genom att logga in i plattformen med hjälp av Mobilt bank-ID

Dator & datorkontrakt

Samtliga elever på VBU kommer att under sin studietid få låna en dator. Datorn kvitteras ut under uppstartsveckan, förutsatt att det då lämnas in ett av eleven och vårdnadshavaren underskrivet avtal. Det är viktigt att både elev och vårdnadshavaren läser igenom detta avtal innan det undertecknas. Avtalet finns bifogat i detta utskick och tas med till första skoldagen.

Kurslitteratur

Kurslitteratur får du låna i skolbiblioteket. Du är personligt ansvarig för de böcker du lånar.

Epost

Samtliga av våra elever får en egen epostadress via gmail. Via denna kommer skolarbeten, gruppuppgifter, feedback och mycket annat viktigt att delas ut av lärarna. Det är alltså viktigt att du använder den för att på bästa sätt sköta dina studier på VBU.

Skåp & hänglås

Tilldelning av skåp sker vid skolstarten och du köper själv ett hänglås till skåpet. Ta med ett hänglås till onsdag 17 augusti. Vi rekommenderar dig att köpa ett godkänt lås och inte ett lås med sifferkod då det har visat sig att dessa är lätta att manipulera.

Varmt välkommen till oss på VBU!

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer